Visualisatie geldstromen

Klik hier om naar de website te gaan met de real-time visualisatie!
De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van de Bijlmer Euro visualisatie. Je kunt in deze streaming één op één aflezen hoe de Bijlmer Euro’s zich door het stadsdeel bewegen. Hoe dikker de lijn, hoe meer interactie er plaatsvindt tussen twee punten. Dit zegt dus iets over de mate van samenhang tussen twee winkels.


1.De getallen tussen de haakjes geven het aantal gescande Bijlmer Erot biljetten aan in de winkel.
2.De breedte van de lijnen geeft de hoeveelheid uitgewisselde biljetten tussen twee winkels weer.
3.Als je de cursor over de naam van een winkel beweegt verschijnt het aantal uitgegeven Bijlmer Euro’s door de winkel.

Waarom een real-time visualisatie?
Het verloop van de visualisatie geeft inzicht in hoe de Bijlmer Euro’s zich bewegen tussen winkels via groepen mensen. Uiteindelijk is het doel om door middel van deze visuele vertaling inzichtelijk te kunnen maken wat voor voordelen een dergelijke lokale munteenheid oplevert voor de lokale gemeenschap. Door de bewegingen te analyseren kan inzicht verkregen worden in hoe de Bijlmer Euro gebruikt wordt en hoe dit voordelen op kan leveren voor de winkeliers.

Bijvoorbeeld: Het blijkt dat er tussen een sportschool en bakkerij veel interactie is. Dit zou kunnen zijn omdat de mensen die bij de sportschool sporten de gewoonte hebben om voor de lunch naar de in de buurtgelegen bakkerij te gaan om een broodje te kopen. Een dergelijk patroon is een voorbeeld van een symbiotische relatie tussen twee lokale ondernemingen. De winkeliers zouden erover na kunnen denken om een samenwerkingsverband aan te gaan, waarbij ze bijvoorbeeld de broodjes direct in de sportschool aanbieden.

Hoe moet ik deze kaart lezen?
De veranderingen in de kaart laten zien hoe de Bijlmer Euro’s door het stadsdeel bewegen tussen verschillende winkels en klantenkringen. Bijvoorbeeld, uit de bewegingen op de kaart blijkt dat er veel geld heen en weer gaat tussen de sportschool en de Surinaamse bakker. Een dergelijk patroon zou kunnen duiden op een sterke samenhang tussen de klantenkringen van de sportschool en de bakker. Dit zou kunnen zijn omdat het voor veel mensen een gewoonte is om na het sporten hun lunch te kopen bij de Surinaamse bakker die verder op zit. Het zou dan misschien een goed idee zijn om na te denken over een samenwerkingsverband tussen de twee winkels, bijvoorbeeld door de broodjes van de bakker ook direct aan te bieden via de sportschool. Dit kan voordelen opleveren voor alle partijen!

Een ander voorbeeld is dat uit de kaart blijkt dat er veel geld heen en weer gaat tussen winkels die dezelfde producten verkopen. Dit betekent dat klanten bij verschillende soortgelijke lokale supermarkten hun boodschappen doen. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor de winkeliers om eens na te denken over hun assortiment; bijvoorbeeld om uit te breiden of juist te kiezen voor het aanbieden van meer specifieke producten.

Een ander interessant aspect is dat de winkels representatief zijn voor netwerkpunten in het Bijlmer netwerk. De klantenkringen van de verschillende winkels kun je vertalen naar subgemeenschappen die wel of niet met elkaar in verbinding staan. Door meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen de verschillende winkels kun je indirect ook meer te weten komen over de samenhang in de wijk. Is er bijvoorbeeld veel samenhang tussen de verschillende buurten binnen de Bijlmer?  Gaan mensen die in de Amsterdamse Poort winkelen ook wel eens naar Kraaiennest voor hun boodschappen? Is er veel overlap tussen de verschillende klantenkringen? Of heeft iedereen zijn vaste winkels waar men naar toe gaat?

Waarom is het interessant voor mij?
Je kunt je eigen Bijlmer Euro’s volgen door het stadsdeel! Door ‘in te checken’ bij de Mobiele “Bank” kun je de route van jouw Bijlmer Euro’s traceren. Waar is de Bijlmer Euro allemaal geweest? Misschien bij een andere lokale supermarkt dan waar je meestal je producten koopt, misschien heeft die andere supermarkt aanvullende producten die je bijvoorbeeld in het ene winkelcentrum waar u altijd komt niet kunt vinden?.. Wie weet komt u erachter dat de mensen die bij uw sportschool sporten vaak ook klant zijn bij de bakker die verder op in de straat zit, misschien is het dan toch een idee om eens te testen of deze broodjes inderdaad zo lekker zijn dat u er ook vaker naar toe wil gaan..

Kunstenaar Christian Nold hoopt dat dit soort vragen bij u opkomen en u kunnen inspireren om eens buiten uw gebruikelijke winkelgebied te kijken, en zo nieuwe mooie plekken binnen de Bijlmer te ontdekken en met nieuwe mensen in aanraking te komen.

Bouw je eigen visualisatie
De data die gebruikt wordt voor het project is rijk aan informatie en openbaar. Als je je eigen alternatieve visualisatie wilt maken, kun je gebruik maken van de user friendly JSON data format. Een voorbeeld van een alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn om één specifiek biljet over een langere periode te volgen. Om toegang te krijgen tot de JSON data maak je gebruik van de volgende URL: http://graph.bijlmereuro.net/json/jit?jsonp+init